Strona główna » Regulamin

Regulamin

                                                                                             Regulamin                    

Księgarnia internetowa eKsiążkijęzykowe.pl  „Języki nam nieobce”, zwana dalej księgarnią, działa pod adresem internetowym http://www.eksiazkijezykowe.pl/ ,prowadzona jest przez firmę:

E Handel 
Klamry 3B, 86-200 Chełmno

NIP: 875-10-19-197 , REGON: 387630244

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim księgarnia dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: http://www.eksiazkijezykowe.pl/

 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).

3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy dostawy.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Księgarnią internetową Języki nam nieobce jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do rachunku (dane mogą się różnić)

6. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

7. Dokument sprzedaży wysyłany jest w formie elektronicznej na  adres e-mail  klienta podany podczas składania zamówienia.

§ 2. Ceny towarów

1. Wszystkie podawane na stronie ceny podawane są w złotych polskich.

2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży zamieszczone są przy danym produkcie. Do cen produktów dolicza się koszt dostawy  różny w zależności od wyboru formy dostawy.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt ze sklepem (telefoniczny bądź mailowy)

3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do rachunku, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14  dni od dnia, w którym księgarnia otrzymała daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
– Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
– Przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania płatności przez księgarnię.
-Szybkim przelewem internetowym (online) za pośrednictwem Pay-U. Klient ma tu możliwość opłacenia zamówienia kartą płatniczą lub zostanie automatycznie przeniesiony na stronę banku.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie internetowej księgarni przy każdym produkcie podany jest szacowany czas wysyłki, który potrzebny jest na skompletowanie produktów z zamówienia, następnie przekazanie ich do wysyłki.  Część produktów zamawiana jest dopiero po sprzedaży w księgarni, co wiąże się z dłuższym terminem realizacji zamówienia.  Są to produkty objęte umowami dystrybucyjnymi z dostawcami, które zamawiane są na życzenie klienta jako produkty "na zamówienie".
Czas w jakim księgarnia wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.

2. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej, lub, w porozumieniu z klientem, dokonuje się podziału zamówienia i produkty wysyła się oddzielnie w różnych odstępach czasu. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Wystawia faktury bez podatku 23%.

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie księgarni są towarami nowymi i oryginalnymi.

2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych poprzez kontakt z księgarnią.

3. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
– posiada wady fabryczne;
– posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta numeru listu).
– jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.

4. W celu rozpatrzenia przez księgarnię Języki nam nieobce reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

E-Handel Adrian Derebecki
86- 200 Chełmno, Klamry 3B
z dopiskiem "reklamacja".

5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez księgarnie reklamowanego produktu.

6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie,  towar zostanie wymieniony na nowy i odesłany na koszt księgarni. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, księgarnia zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego przedmiotu.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć wyjaśnienie na piśmie w formie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru na koszt własny, opłacając przesyłkę. Zwracany produkt powinien trafić do Księgarni w stanie niepogorszonym. 
Zwroty należy wysyłać na niżej wskazany adres. 


2.1  W zgodzie z brzmieniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca wyłącza  możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych,które nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym, tj. w przypadku księgarni kursów językowych (download) wysyłanych do klienta na wskazany adres e-mail. 

E Handel Adrian Derebecki
Klamry 3B, 86-200 Chełmno
z dopiskiem "zwrot".

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Księgarnia prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail

5. Księgarnia językowa Języki nam nieobce niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, Dane na USB, programy komputerowe,czy aplikacje zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz politykę prywatności, wzbogaconą o informację o przetwarzaniu danych osobowych, zgodną z nowymi obowiązującymi od 25.05.2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, znanymi powszechnie jako RODO.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu